RPG

Osteopatía

Mètode de fisioteràpia desenvolupat pel fisioterapeuta francès Philippe Souchard, i amb més de 30 anys d`història a casa nostra.

És un mètode, suau, progressiu, personalitzat i actiu, que pot ser aplicat en persones de totes les edats. Amb el tractament de RPG el pacient participa en la seva pròpia recuperación, guiada constantment pel terapeuta.

Els principis sobre els quals es basa aquest mètode són:

Els muscles s’organitzen en forma de cadenes: de muscles n'hi ha d’estàtics i de dinàmics, i en funció de com es troben, hipretònics o atrofiats, condicionen la nostra salut.

L’acció de la gravetat i l’acció muscular, comprimeixen les articulacions. I finalmente la respiració, qualsevol afectació en el cos o meant, altera la nostra respiració i a la inversa... hem de garantir una correcta respiració, per retrobar la salut.